forex trading logo

Gyengénlátó változat

Online vendégek

Oldalainkat 28 vendég böngészi
Köszöntő
Nyomtatás E-mail

A teremtés és az ember

 

A valóság és igazság bibliai értelmezése szerint mindaz mögött ami van, tehát amit immanens valóságnak nevezünk egy transzcendens, de személyes és jóságos hatalom áll, akit a keresztény hit szerint Jézus Krisztusban ismerhetünk meg igazán, mert benne jelenti ki önmagát. Ez személyes és transzcendens valóság – akit teremtő, gondviselő és megváltó Istenként tisztel a krisztusi ember – lényege szerint maga a szeretet és bölcsesség, s e lényegi szeretete és bölcsessége okán és szerint hívta életre a világmindenséget. A teremtés, mint valóság tehát eredendően jó. Benne az ember eredendően szabad és ezen túl partneri szerepet, megbízatást kap a teremtés őrzésére, gondozására, fenntartására. (1Móz 1)
Az ember szabadsága értelemszerűen magában hordozta a vétkezni tudás lehetőségét, amellyel élve aztán az ember eljutott a nem vétkezni nem tudás állapotába. Ez természetesen kihat az egész teremtésre, amely teremtett jóságában sérül az ember miatt. A tette okán kárhozatos de Krisztus miatt mégis üdvösséges ember dialektikus állapota azt vonja maga után, hogy az ember egyrészt veszélyt jelent a teremtés számára, másrészt pedig – bár sok-sok gyarlósággal terhelten – Isten előtti felelősséggel és az üdvözítő Isten tudatának örömével szolgálhatja azt. Az ember egyszerre jelentheti a teremtett világ pusztulását és fenntartását.
A teremtés- és környezettudatos élet tehát mindenekelőtt hitelvi, teológiai alapon nyugszik. Természetesen a természettudományos, technokratikus felismerések vészjósló üzenetei is a fenntartható életformára ösztönözhetnek. A teremtés iránti felelősségünk primér alapja mindazonáltal teremtettségünknek és megváltott állapotunknak része.
Az embernek nagy hatalma van. A rombolásra, pusztításra különösképpen is nagy hatalma van. Honnan veszi az ember a szükséges spirituális és morális indíttatást arra, hogy ezzel a hatalmával hogyan éljen? A hétköznapi életünk egyszerűségében és világrengető rendkívüliségekben egyaránt megfogalmazódik ez a kérdés. A biblikus hit szerint az ember életvitele, az ember tudatát meghatározó spiritualitásán, végső soron az Istenhez való viszonyulásán áll vagy bukik. Az információ nem elég. A Szókrateszi kérdésre most is csak negatív választ adhatunk. Nem elég tudnom a jót ahhoz, hogy cselekedjem is azt. Ugyanakkor fontos az információ, a valóság valós ismerete, hogy arra hatékonyan tudjunk reagálni Isten előtti felelősséggel és Istenbe vetett bizalommal. Az informatio ismerete és a salvatio tudata együtt építi bennünk a felelős és áldozatkész embert.
A környezetszennyezés, az energiaválság, a klímaváltozás valamint mindezek gazdasági, társadalmi és politikai előzményei és következményei egyaránt ránehezednek a teremtésre és a hívő ember lelkiismeretére. Ennek a kettősségnek a fölismerése áll amögött a pályázat mögött, amelynek elnyerésével a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa egy tízhónapos programsorozatba kezd: „Tradicionális és innovatív értékek tudatosítása és érvényre juttatása a fenntartható közösségi életmód szolgálatában – MEÖT kampány” címmel. E honlapon a pályázatban vállalt kötelezettséget valamint a projektum megvalósulását tudjuk nyomon követni.
Pál apostol buzdításával a szívünkben: „… fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,55-58) kezdjük meg a munkát. Reméljük, hogy a modern kommunikáció eszközeivel és így e honlappal is az elértek köre messze meghaladja a helyszíneken személyesen megjelentek körét. Továbbá azt is reméljük, hogy azok a szempontok, értékeke, felvetések és következtetések, amelyek e projektumot jellemzik lakozást vesznek sokak szívében és megtermik a maguk gyümölcsét. Hisszük hogy sokan lesznek azok, akik a program rövidítését magukra veszik és amikor azt hallják, hogy a fenntartható életstílus kérdésköre a TIÉD, akkor erre szóval és tettel így válaszolnak: igen, az enyém.

Dr. Bóna Zoltán, főtitkár

 
Támogatja a MEÖT!. Designed by: mysql grant resellerspanel Valid XHTML and CSS.